Tisk přátelský, PDF a e-mail

Elisabeth BORNE, ministryně práce, zaměstnanosti a integrace, a Amélie de MONTCHALIN, ministryně pro transformaci a veřejné služby, se vítají s Françoisem DELUGA, prezidentem Národního centra pro územní veřejné služby (CNFPT), dohody dosažené se sdruženími volených úředníků a CNFPT urychlit vzdělávání v místních orgánech a udržet jeho financování.

Za 4 roky u nás počet učňů dosáhl rekordní úrovně, v roce 720 bylo podepsáno téměř 000 2021 smluv. Ve státní službě se prakticky zdvojnásobil, z 13 000 v roce 2016 na 24 800 v roce 2021. Vláda v tom hodlá pokračovat hybnosti, zahrnující jak státní, tak místní orgány.

Élisabeth BORNE a Amélie de MONTCHALIN tak loni na jaře zahájily konzultaci se sdruženími volených členů koordinace územních zaměstnavatelů a CNFPT s cílem hluboce renovovat systém financování učňovského školství v územní veřejné službě tak, aby od roku 2022 silně podporoval tuto proaktivní politiku. .

Konzultace, která probíhala v konstruktivní atmosféře, vyústila v jednomyslnou dohodu, která se dnes zhmotnila podpisem úmluvy o cílech a prostředcích mezi státem a

READ  Ovlivňování ostatních