Stravování pro zaměstnance mimo období Covid-19

Podmínky stravování zaměstnanců se liší podle toho, zda má společnost 50 zaměstnanců nebo ne.

Společnost s nejméně 50 zaměstnanci

Ve společnostech s nejméně 50 zaměstnanci musíte po konzultaci s CSE poskytnout zaměstnancům stravovací prostory:

která je opatřena dostatečným počtem sedadel a stolů; která zahrnuje kohoutek na pitnou vodu, čerstvou a teplou, pro 10 uživatelů; a která má prostředky pro uchovávání nebo chlazení potravin a nápojů a zařízení pro ohřívání jídel.

Je zakázáno nechávat pracovníky jíst jídlo v prostorách určených k práci.

Splnit své povinnosti vám umožňují různé způsoby: kuchyň, kde se zaměstnanci mohou najíst, ale také jídelna nebo menza ve společnosti nebo firemní restaurace.

Společnost s méně než 50 zaměstnanci

Pokud máte méně než 50 zaměstnanců, povinnost je lehčí. Zaměstnancům musíte poskytnout pouze místo, kde se mohou stravovat za dobrých zdravotních a bezpečnostních podmínek (pravidelné čištění, popelnice atd.). Tento pokoj může být vybaven v…

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Úvod do STAPS