Placené volno: uložené nebo upravené termíny, rozdělené volno

Od prvního uzavření můžete požadovat, aby vaši zaměstnanci čerpali placenou dovolenou (CP) a upravovali již potvrzená data CP, aniž byste museli dodržovat ustanovení stanovená zákoníkem práce nebo vašimi kolektivními smlouvami (podniková smlouva, kolektivní).

Ale pozor, tato možnost je zarámovaná. Zřízena vyhláškou ze dne 25. března 2020 podléhá aplikaci kolektivní smlouvy, která vás opravňuje v rozsahu 6 dnů placeného volna a respektuje výpovědní lhůtu, kterou nelze zkrátit na méně než jeden volný den. :

rozhodovat o čerpání dnů nabyté dovolené, a to i před zahájením období, během něhož mají být čerpány; nebo jednostranně upravit data čerpání placené dovolené.

Kolektivní smlouva vás také může oprávnit:

rozdělit dovolenou, aniž by byl vyžadován souhlas zaměstnance; stanovit termíny dovolené, aniž byste museli udělovat souběžnou dovolenou společným zaměstnancům a partnerům vázaným občanským paktem solidarity působícím ve vaší společnosti.

Původně období ...