Vzor odstoupení pro odchod na školení – Obsluha pumpy

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici obsluhy čerpací stanice ve Vaší společnosti. Můj odjezd je naplánován na [datum odjezdu], abych absolvoval školení, které mi umožní získat nové dovednosti v oblasti [název vzdělávacího kurzu].

Během své praxe jako obsluha čerpací stanice jsem se naučil základním dovednostem pro správu zásob paliva a souvisejících produktů a také pro komunikaci se zákazníky. Rozvinul jsem si také dovednosti v údržbě a údržbě zařízení stanic, zajišťování dodržování bezpečnostních norem.

Zavazuji se respektovat výpovědní lhůtu [počet výpovědních týdnů] týdnů v souladu s mou pracovní smlouvou. V tomto období jsem ochoten se svým nástupcem spolupracovat a zajistit efektivní předání.

Chci vám poděkovat za příležitost, kterou jste mi dali pracovat ve vaší společnosti. Uchovám si skvělé vzpomínky na tým, se kterým jsem pracoval.

Zůstávám vám k dispozici pro všechny otázky související s mým odjezdem a přijměte prosím, paní, pane, mé srdečné pozdravy.

[Obec], 28. února 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-odstoupení-pro-odjezd-na-školení-Pompiste.docx“

Model-of-resignation-letter-for-departure-in-training-Pompiste.docx – Staženo 5183krát – 18,95 KB

 

Šablona rezignačního dopisu pro vyšší placenou kariérní příležitost - obsluha čerpací stanice

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Pane / Vážená paní,

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici obsluhy čerpací stanice na Vaší čerpací stanici. Datum mého odjezdu bude [datum odjezdu] v souladu s oznámením ze dne [upřesněte délku oznámení].

Po [uveďte dobu trvání] stráveném na vaší čerpací stanici jsem mohl získat solidní dovednosti a zkušenosti s řízením zásob paliva, prodejem produktů na čerpací stanici a také s údržbou a údržbou zařízení čerpacích stanic. Naučil jsem se také řídit hotovostní platby kartou, abych mohl reagovat na požadavky zákazníků.

Dostal jsem však pracovní nabídku na vyšší placenou kariérní příležitost, která lépe odpovídá mým kariérním cílům. Toto rozhodnutí jsem učinil po pečlivé úvaze a jsem přesvědčen, že je to správná volba pro mou profesní budoucnost.

Rád bych poděkoval celému týmu za podporu a spolupráci během mého pobytu na čerpací stanici.

Přijměte prosím, paní/pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

  [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

 

Stáhněte si „Šablonu-dopisu-odstoupení-pro-vyšší-platící-kariérní-příležitost-Pompiste.docx“

Vzor-dopis-odstoupení-pro-příležitost-kariéry-lépe placené-Pompiste.docx – Staženo 5007krát – 16,14 KB

 

Vzor rezignačního dopisu z rodinných nebo zdravotních důvodů - Hasič

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Pane / Vážená paní,

Píši vám, abych vás informoval o své rezignaci z pozice obsluhy čerpací stanice na vaší čerpací stanici. Bohužel trpím nemocí, která mi znemožňuje pracovat za podmínek vyžadovaných pro tuto pozici.

Chci vám poděkovat za příležitost, kterou jste mi dali pracovat pro vaši společnost. Získal jsem cenné zkušenosti s řízením zásob PHM, prodejem produktů na čerpacích stanicích a zajišťováním bezpečnosti zákazníků a personálu.

Budu dodržovat výpovědní dobu [uveďte požadovanou výpovědní dobu do pracovní smlouvy], jak je stanovena v mé pracovní smlouvě, a jsem ochoten pomoci tam, kde to bude možné, zajistit hladký přechod. Jsem také ochoten s vámi probrat nejlepší způsob řešení této situace a najít vhodná řešení.

Přijměte prosím, drahý [Jméno manažera], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

    [Obec], 29. ledna 2023

              [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopis-odstoupení-pro-rodinu-nebo-lékařské-důvody-Pompiste.docx“

Vzor-dopisu-odstoupení-pro-rodinu-nebo-lékařské-důvody-Pompiste.docx – Staženo 5092krát – 16,34 KB

 

Proč je psaní profesionálního rezignačního dopisu důležité pro vaši kariéru

 

Psaní profesionálního rezignačního dopisu se může zdát zdlouhavé, zvláště pokud vy dát výpověď v těžkých podmínkách. Přesto, když si uděláte čas na sepsání jasného, ​​profesionálního rezignačního dopisu, může vám pomoci udržet si dobrý vztah se zaměstnavatelem a ochránit vaši kariéru z dlouhodobého hlediska.

Za prvé, formální rezignační dopis vyjadřuje vaši úctu ke společnosti a vašim kolegům. To může pomoci udržovat dobré vztahy a dát vám příležitost s nimi v budoucnu pracovat. Ve skutečnosti nikdy nevíte, kam vás vaše kariéra zavede, a se stejnými lidmi můžete později pracovat.

Kromě toho může jasný a profesionální rezignační dopis chránit vaši profesionální pověst. Pokud odcházíte za obtížných okolností, rezignační dopis může pomoci objasnit důvody vašeho odchodu a minimalizovat nedorozumění nebo negativní spekulace.

Jako reference do budoucna může nakonec sloužit i profesionální rezignační dopis. Pokud se ucházíte o nové zaměstnání, mohou vaši budoucí zaměstnavatelé kontaktovat vašeho bývalého zaměstnavatele a požádat o referenci. V tomto případě může pomoci profesionální rezignační dopis posílit svou důvěryhodnost a ukázat, že jste opustili svou práci odpovědným a ohleduplným způsobem.