Vzor rezignačního dopisu pro odchod na výcvik – Noční psovod

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na funkci psovoda ve Vaší společnosti. Můj odchod je motivován příležitostí ke školení, které mi umožní rozvíjet mé dovednosti v oblasti bezpečnosti, zejména v oblasti řízení rizik v průmyslovém prostředí.

Rád bych zdůraznil, že moje zkušenosti psovoda na různých pracovištích mi umožnily získat klíčové dovednosti, jako je schopnost odhadnout bezpečnostní rizika, zvládání konfliktů a efektivní komunikace s externími zainteresovanými stranami.

Rád bych Vám poděkoval za příležitost pracovat ve Vaší společnosti a rozvíjet své dovednosti psovoda. Jsem přesvědčen, že tyto zkušenosti mi zúročí v mých budoucích profesních projektech.

Budu respektovat výpověď [počet týdnů/měsíců], jak je stanoveno v mé pracovní smlouvě, a jsem ochoten jakkoli pomoci, abych zajistil hladký přechod.

Přijměte prosím, paní, pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

[Obec], 28. února 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhnout „Vzor-odstupny-dopis-pro-odjezd-na-vycviku-nocni-psovac-psu.docx“

Vzorový-odstupný-dopis-pro-odjezd-na-školení-Maitre-chien-de-nuit.docx – Staženo 6466krát – 16,20 KB

 

Šablona rezignačního dopisu pro vyšší placenou kariérní příležitost - noční psovod

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážený pane/paní [jméno zaměstnavatele],

Dovoluji si Vám zaslat svůj rezignační dopis po pracovní příležitosti, která se mi nabízí a která více odpovídá mým profesním aspiracím.

Po několika letech strávených po vašem boku jako psovod při nočních obchůzkách na různých místech jsem skutečně získal solidní dovednosti v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku a osob. Jsem hrdý na to, co jsem ve vaší společnosti dokázal, a rád bych vám poděkoval za důvěru, kterou do mě vkládáte.

Byla mi však nabídnuta atraktivnější pracovní nabídka s vyšším platem i zajímavými výhodami pro mou kariéru. Tato příležitost mi umožní rozvíjet své dovednosti a získat nové zkušenosti v oblasti bezpečnosti.

Rád bych zdůraznil, že jsem ochoten respektovat výpovědní lhůtu [počet týdnů/měsíců] stanovenou v mé smlouvě, abych zajistil hladký přechod a umožnil společnosti najít vhodnou náhradu.

Přijměte prosím, pane/paní [jméno zaměstnavatele], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

  [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhnout „Šablonu-dopisu-odstoupení-pro-vyšší-platící-kariérní-příležitost-Noční-psovod.docx“

Model-rezignační-dopis-pro-kariérní-příležitost-lépe placená-Night-dog-master.docx – Staženo 6419krát – 16,34 KB

 

Vzor rezignačního dopisu z rodinných nebo zdravotních důvodů - Noční psovod

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážený pane/paní [jméno zaměstnavatele],

S politováním Vám oznamuji, že jsem povinen ze zdravotních důvodů odstoupit ze své funkce psovoda. Můj současný zdravotní stav mi nedovoluje nadále efektivně a bezpečně vykonávat své povinnosti.

Rád bych Vám poděkoval za příležitost, kterou jste mi dali pracovat ve Vaší společnosti a rozvíjet své dovednosti v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku a osob.

Jsem ochoten dodržet výpovědní lhůtu uvedenou v mé smlouvě a spolupracovat s vámi na usnadnění hladkého přechodu. Jsem také připraven diskutovat o všem, co je nezbytné, aby tento přechod proběhl hladce.

Děkuji vám za pochopení v této obtížné situaci a žádám vás, abyste věřili, pane/paní [jméno zaměstnavatele], ve vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

 [Obec], 29. ledna 2023

  [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhnout „Vzorový-odstupovací-dopis-pro-rodinu-nebo-lékařské-důvody-Nočního-psího-mistra.docx“

Vzorový-odstupný-dopis-pro-rodinu-nebo-lékařské-důvody-Maitre-chien-de-nuit.docx – Staženo 6487krát – 16,21 KB

 

Je důležité napsat zdvořilý a srdečný rezignační dopis

Napsání zdvořilého a srdečného rezignačního dopisu se může zdát jako malý krok při odchodu ze zaměstnání, ale ve skutečnosti může mít významný dopad na vaši profesní budoucnost. Zde je důvod, proč je důležité věnovat čas napsání rezignačního dopisu přiměřený :

Za prvé, zdvořilý a srdečný rezignační dopis může pomoci udržet dobré vztahy s vaším současným zaměstnavatelem. Opuštěním zaměstnání za dobrých podmínek můžete získat pozitivní reference, doporučení a odborné kontakty, které mohou být užitečné v budoucnu.

Zadruhé, dobře napsaný rezignační dopis může pomoci chránit vaši profesionální pověst. jestli ty dát výpověď vyjádření své nelibosti nebo neúcty vůči svému zaměstnavateli nebo spolupracovníkům by mohlo negativně ovlivnit vaši profesní pověst a vaši schopnost najít si v budoucnu nové zaměstnání.

Konečně, zdvořilý a srdečný rezignační dopis je známkou zralosti a profesionality. Ukazuje to, že jste schopni zvládat náročné situace důstojně a s respektem, což je v profesionálním světě ceněná kvalita.