Techniky zaujímají v našich společnostech stále větší místo, a přesto zůstávají velkou neznámou. Technikou rozumíme předměty (nástroje, nástroje, různá zařízení, stroje), procesy a praktiky (řemeslné, průmyslové).

Tento MOOC má v úmyslu poskytnout nástroje k pochopení toho, jak jsou tyto techniky vytvářeny v jejich politickém, ekonomickém, sociálním, estetickém kontextu a jak také konfigurují prostory a společnosti, tedy domy, města, krajinu a lidské prostředí, do kterého se hodí.
MOOC si také klade za cíl poskytovat teoretické a praktické znalosti k jejich identifikaci, udržování, uchovávání a zlepšování, to znamená pracovat na jejich dědictví.

Učitelé začnou každý týden definováním studijních oborů, vysvětlí vám hlavní pojmy, poskytnou vám přehled o různých dosud vyvinutých přístupech a nakonec vám ke každému oboru představí případovou studii.