Práce na dálku: akční plán na posílení jejího využívání

Vzhledem k velmi vysoké úrovni oběhu viru a jeho variant žádá Jean Castex společnosti, aby zůstaly ostražité ohledně rizik kontaminace, a uvádí nejnovější studii provedenou Institut Pasteur, která ukazuje, že pracoviště představují 29% identifikovaných případů.

Všechny společnosti, které mohou, musí proto i nadále co nejvíce prosazovat práci na dálku při zachování osobního dne pro zaměstnance, kteří si to přejí. Cílem je v teleworkingu vždy minimálně 4 z 5 dnů.

Ale i přes různé zásahy vlády, které mají lidem připomenout, že teleworking musí být pravidlem pro všechny činnosti, které to umožňují, je úroveň teleworkingu stále nižší než v listopadu.

V zájmu posílení efektivity využívání práce na dálku proto pokyn ministra vnitra, ministra práce a ministra veřejné služby ze dne 18. března 2021 žádá prefekty útvarů pod zvýšeným dohledem, aby: zavést akční plán.

Tento pokyn stanoví, že tento akční plán může zejména stanovit:

systematické kontakty se společnostmi, které ...