Jako zaměstnavatel jsem musel chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, a proto jsem je, kdykoli to bylo možné, umístil do situace teleworkingu. Je však možné, abych dálkově sledoval aktivitu svých teleworkerů?

Ať už je implementace práce na dálku ve vaší společnosti výsledkem kolektivní smlouvy podepsané s odbory nebo zdravotní krize, není vše povoleno a je třeba dodržovat určitá pravidla.

I když svým zaměstnancům obecně důvěřujete, stále máte určité obavy a výhrady ohledně jejich produktivity, když pracují na dálku.

Chcete tedy kontrolovat činnost zaměstnanců, kteří pracují doma. Co je v této věci povoleno?

Práce na dálku: omezení kontroly zaměstnanců

CNIL zveřejnila na konci listopadu otázku a odpověď týkající se teleworkingu, která na tuto otázku odpovídá.

Podle CNIL můžete zcela ovládat činnost zaměstnanců teleworkingu za předpokladu, že tato kontrola je přísně přiměřená sledovanému cíli a že neporušuje práva a svobody vašich zaměstnanců a při respektování samozřejmě nějaká pravidla.

Vězte, že si necháte ...