Se zdravotní krizí byla práce na dálku masivně implementována v rámci společností, mimo jakoukoli kolektivní smlouvu. Měl by zaměstnanec dostat svůj stravovací poukaz v den, kdy pracuje na dálku?

Musíte si uvědomit, že pracovník na dálku má stejná práva jako zaměstnanec, který pracuje na místě v prostorách vaší společnosti (zákoník práce, čl. L. 1222-9).

Výsledkem je, že pokud vaši zaměstnanci obdrží stravenky za každý odpracovaný den, musí je obdržet i zaměstnanci, kteří pracují na dálku, když jsou jejich pracovní podmínky rovnocenné pracovním podmínkám zaměstnanců pracujících na místě.

Upozorňujeme, že pro obdržení stravenky musí být jídlo zahrnuto do denního pracovního plánu vašeho zaměstnance. Stejný zaměstnanec může obdržet pouze jeden poukaz do restaurace na jídlo zahrnuté v jeho denní pracovní době (zákoník práce, čl. R. 3262-7)…