Historicky se násilné akce jevily jako akt odporu, někdy zoufalého. Často bývá označován za teroristu v závislosti na zájmech stran a zvolených cílech. Navzdory mnoha snahám se nepodařilo nalézt společnou mezinárodní definici a většina organizací, které praktikovaly násilné akce, byla v té či oné době ve své historii odsouzena jako teroristé. Vyvíjel se i terorismus. Jednotné číslo, stalo se množným. Jeho cíle se diverzifikovaly. Pokud je pojem terorismus často předmětem sporů a kontroverzí, je to proto, že je prodchnut silnou subjektivitou a označuje komplexní, proměnlivý a mnohostranný fenomén.

Tento kurz nabízí přesnou a podrobnou historickou analýzu mutací terorismu, jeho evolucí a ruptur, jeho přechodu od jedinečného kriminálního nástroje k pluralitní dimenzi. Zahrnuje: definice, aktéry, cíle, metody a nástroje v boji proti terorismu.

Tento kurz si klade za cíl poskytnout lepší znalosti a větší schopnost analyzovat informace o teroristických problémech.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →