MOOC – Struktura mezinárodní pomoci je charakterizována parlamentní simulační činností. Po modulu „architektura pomoci“ a „dotyčná pomoc“, kde odpovíme především na dvě otázky (z čeho se skládá rozvojová pomoc? Proč pomáhat jiným vzdáleným lidem?), doporučujeme vám prostudovat a přeformulovat ve výboru po dobu 4 týdnů články návrhu zákona předloženého vládou fiktivní republiky Hopeland zaměřené na reformu politiky oficiální rozvojové pomoci.

Abychom vám pomohli, budete mít příležitost setkat se na tomto MOOC se souborem výzkumníků a profesionálů v oboru (prostřednictvím dynamických videokapslí).

Kromě toho budete mít také přístup k řadě bibliografických zdrojů a tipů ke čtení zabývajících se danou problematikou.

Poznámkový blok, který je třeba vyplnit, vám také pomůže zaměřit se na vaše reprezentace, vaše přesvědčení týkající se pomoci a vizualizovat váš pokrok.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Sdělování špatných zpráv zákazníkovi