V tomto kurzu se zabýváme některými klíčovými tématy souvisejícími se současnými debatami souvisejícími s hybridizací obsahu. Začneme úvahou o opětovném použití a sdílení vzdělávacích zdrojů. Trváme zejména na designu vzdělávacích videí a na různých metodách spojených s různými typy videí. Poté diskutujeme o otázce monitorování využití vytvořených zdrojů, zejména prostřednictvím dashboardů mobilizujících analytické nástroje pro učení. Na závěr hovoříme o některých možnostech, které nabízí digitální technologie z hlediska hodnocení, se zvláštním důrazem na otázku umělé inteligence a adaptivního učení.

Kurz obsahuje trochu žargonu ze světa inovací ve vzdělávání, ale je založen především na zpětné vazbě z praktických zkušeností v oboru.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →