Kolektivní smlouvy: jak se uchýlit k dlouhodobé dílčí činnosti (APLD)?

Dílčí dlouhodobá aktivita (známá jako APLD) také nazývaná „snížená aktivita pro pokračování v zaměstnání (ARME)“ je systém spolufinancovaný státem a UNEDIC. Jeho poslání: umožnit společnostem, které čelí trvalému omezení činnosti, zkrátit pracovní dobu. Na oplátku musí společnost přijmout určité závazky, zejména pokud jde o udržení zaměstnanosti.

Nejsou vyžadována žádná kritéria velikosti nebo odvětví činnosti. K nastavení tohoto systému se však zaměstnavatel musí spolehnout na dohodu o provozovně, společnosti nebo skupině, případně na rozšířenou pobočkovou smlouvu. V druhém případě zaměstnavatel vyhotoví dokument v souladu s ustanoveními smlouvy o pobočce.

Zaměstnavatel musí také získat potvrzení nebo souhlas od správy. V praxi zasílá kolektivní smlouvu (nebo jednostranný dokument) svému DIRECCTE.

DIRECCTE pak má 15 dní (na potvrzení smlouvy) nebo 21 dní (na schválení dokumentu). Pokud je jeho spis přijat, může zaměstnavatel využívat systém po dobu 6 měsíců, které lze prodloužit, maximálně 24 měsíců, po sobě jdoucích nebo ne, po dobu 3 po sobě jdoucích let.

V praxi…