Učňovská smlouva: porušení smlouvy

Učební smlouva je pracovní smlouva, kterou se jako zaměstnavatel zavazujete poskytnout učni odborné vzdělávání, částečně poskytované ve společnosti a částečně v učňovském středisku (CFA) nebo v sekci vzdělávání.

Ukončení učňovské smlouvy během prvních 45 dnů, ať už po sobě následujících či nikoli, praktického výcviku ve společnosti prováděné učňem, může volně zasáhnout.

Po uplynutí této lhůty prvních 45 dnů může dojít k ukončení smlouvy pouze na základě písemné dohody podepsané oběma stranami (zákoník práce, čl. L. 2-6222).

Pokud nedojde k dohodě, lze zahájit řízení o propuštění:

v případě vyšší moci; v případě vážného pochybení ze strany učně; v případě úmrtí učňovského hlavního zaměstnavatele v rámci podnikání jedné osoby; nebo kvůli neschopnosti učně vykonávat řemeslo, na které se chtěl připravit.

K ukončení učňovské smlouvy může dojít i z podnětu učně. Je to rezignace. Nejprve musí kontaktovat zprostředkovatele konzulární komory a dodržet výpovědní lhůtu.

Učební smlouva: ukončení po vzájemné dohodě stran

Jestli ty…

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Zaměřte se na chemické profese zítřka