Sociální sítě, média, diskuse na terase: často jsme uváděni v omyl, ať už úmyslně nebo ne. Jak odlišit pravdu od lži, když dva lékaři mluví protichůdně o stejné vakcíně? Když se politik při obhajobě svých myšlenek spoléhá na velmi přesvědčivé osobnosti?

Na tento problém předků bychom rádi odpověděli: stačí intelektuální přísnost a vědecký přístup! Ale je to tak jednoduché? Naše vlastní mysl s námi může hrát triky, kognitivní předsudky nám brání v přesném uvažování. Data a grafika mohou být při nesprávném použití zavádějící. Už se nenechte zmást.

Na jednoduchých příkladech zjistíte, jaké triky používají ti, kdo dělají chyby nebo se vás snaží oklamat. Tento kurz je skutečným nástrojem pro intelektuální sebeobranu a naučí vás je odhalit a čelit co nejrychleji! Doufáme, že na konci tohoto kurzu se vaše argumentace a vaše analýza informací promění, což vám umožní bojovat s falešnými představami a úvahami, které kolem vás kolují.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Podnikejte rychle