Jeden z mých zaměstnanců, který bere drogy a ukradl peníze z mého obchodu, byl z tohoto důvodu propuštěn pro závažné zneužití. Obviňuje mě, že jsem to klientům zmínil, a proto se domnívá, že k jeho propuštění došlo za nepříjemných okolností. Může být odškodněn, přestože se dopustil chyby?

Kasační soud připomněl, že i když je to odůvodněno závažným zaviněním zaměstnance, může mu výpověď z důvodu kuriózních okolností, které ji doprovázely, způsobit předpojatost, na níž je opodstatněno požadovat náhradu.

V minulosti již měla ustálenou judikaturu, podle níž je opodstatněnost nároku na náhradu škody z důvodu nepříjemných podmínek ukončení pracovní smlouvy nezávislá na opodstatněnosti posledně uvedeného.

V projednávaném případě zaměstnanec (vedoucí advokátní komory) postoupil průmyslovému soudu žalobu na náhradu škody za morální újmu způsobenou okolnostmi jeho propuštění z důvodu závažného zneužití, které je podle něj nepříjemné. Vyčítal svému zaměstnavateli, že se veřejně rozšířil o důvodech svého propuštění, tím, že evokoval, že bere ...