Archivace certifikátů CSPN umožňuje zohlednit rychlý a neustálý vývoj technik hrozeb a útoků.

Doba platnosti certifikátu CSPN je nyní nastavena na 3 roky, následně je automaticky archivován.
Tato akce národního certifikačního centra umožňuje zajistit soulad s ustanoveními zákona o kybernetické bezpečnosti s tím, že tato metodika hodnocení bude v příštích letech odpovídat novému evropskému schématu.

Tento přístup je také součástí připravované ratifikace francouzsko-německé dohody o uznávání certifikátů CSPN a jejich německých ekvivalentů BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Accelerated Security Certification); kde certifikáty BSZ mají dobu platnosti 2 roky.