Věcná dávka 2021: jídlo

Účast zaměstnavatelů na výdajích za jídlo je věcná dávka, která se připočítává k peněžité odměně zaměstnance. Tato výhoda je plně zahrnuta do základu sociálních příspěvků.

K určení jeho výše je třeba provést paušální posouzení nákladů na jídlo.

Věcná dávka 2021: bydlení

Poskytnutí bydlení zaměstnanci představuje věcnou dávku, pokud je toto poskytování bezplatné nebo pokud zaplacené nájemné zůstává nízké.

Tato věcná dávka na bydlení se posuzuje paušálně podle stupnice, která zahrnuje další výhody: vodu, plyn, elektřinu, topení, garáž.

Ocenění závisí jak na hrubém výdělku zaměstnance, tak na počtu pokojů v ubytování.

Právě byly aktualizovány nové stupnice 2021 pro věcné dávky v oblasti potravin a bydlení.

Věcné výhody: ředitelé společností

Paušální posouzení lze použít pro:

menšinoví a rovnoprávní manažeři SARL a SELARL; předsedové představenstva, generální ředitelé a zástupci generálního ředitele SA a SELAFA (liberální cvičební společnost v anonymní podobě) a generální ředitelé a ředitelé…