Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • Shrňte stav epidemie HIV ve světě.
  • Popište imunitní mechanismy, které bojují s virem, a jak je HIV dokáže obejít.
  • Představte výjimečné jedince, kteří kontrolují infekci a zvířecí modely spontánní ochrany.
  • Získejte informace o virových rezervoárech a stavu znalostí o kontrole po ošetření.
  • Vysvětlete klinickou léčbu infekce HIV
  • Diskutujte o budoucích vyhlídkách léčby a prevence.

Popis

Od začátku epidemie se virem HIV nakazilo více než 79 milionů lidí a způsobilo více než 36 milionů úmrtí. Dnes lze replikaci HIV účinně kontrolovat pomocí antiretrovirové léčby. Počet úmrtí souvisejících s AIDS se od roku 2010 snížil na polovinu. Infekce HIV však zůstává hlavním globálním zdravotním problémem. Třetina lidí žijících s HIV nemá přístup k antiretrovirové léčbě. Kromě toho v současné době neexistuje žádný lék na HIV a antiretrovirová léčba musí být…

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Začněte s e-mailovým marketingem pomocí tohoto komplexního průvodce OmniSend