Pohled mluví

Mnoho studií ukázalo, že pohled má významný vliv na porozumění vašim zprávám a zprávám vašich spolupracovníků. Daniel Kahneman ve své knize o kognitivních předsudcích vypráví o zkušenosti ve společnosti, kde byli všichni zvyklí svobodně ukládat částku na odpočívadle za účelem financování dodávky kávy. Pod záminkou dekorace byla vedle krabice, kde byly částky uloženy, umístěna fotografie, která se každý den měnila. Mezi fotografiemi byl několikrát zobrazen jeden představující tvář dívající se přímo na osobu platící částku. Pozorování: pokaždé, když byla tato fotografie na místě, byly vyplacené částky vyšší než průměr za ostatní dny!

Dávejte pozor, abyste se na své kolegy dívali, když s nimi komunikujete, nebo se jim dívejte do očí, když kolem nich procházíte. Nenechte se pohltit svými myšlenkami, svými papíry a obrazovkou počítače.

Gesta mluví

Gesta doprovázejí vaše slovní výměny tím, že poskytují důležitý dodatečný význam. Netrpělivost, například:

váš zaměstnanec, který přechází z jedné nohy na druhou, dívá se na hodinky nebo mobil, vzdychá