Vyhláška ze dne 21. srpna 2019 objasnila postupy pro provádění Pro-A tím, že požaduje, aby sociální partneři vyjednávali na úrovni profesních odvětví dohod určujících certifikace způsobilé pro tento systém.
Po uzavření jsou tyto dohody předloženy Generálnímu ředitelství práce, které poté pokračuje jejich prodloužením vydáním vyhlášky zveřejněné v Úředním věstníku.

Připomínáme, že toto rozšíření podléhá souladu s kritérii potvrzujícími významnou změnu činnosti v daném odvětví. Administrativa rovněž bere v úvahu riziko zastarávání dovedností zaměstnanců.
V závislosti na ustanoveních sjednaných na úrovni pobočky je na Uniformation, aby pokryla všechny nebo část nákladů na vzdělávání, jakož i náklady na dopravu a ubytování vzniklé v rámci Pro-A, na základě paušální částka. Pokud to stanoví pobočková smlouva rozšířená ministerstvem práce, může OPCO zahrnout do svého krytí odměny a právní a smluvní sociální náklady zaměstnanců v mezích hodinové minimální mzdy.

Poznámka: pokud se školení koná v pracovní době, je společnost povinna udržovat ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Staňte se inženýrem datové vědy