Při absenci upřesnění v kolektivní smlouvě náleží konvenční odstupné VRP?

Dva zaměstnanci, vykonávající funkce obchodního zástupce, byli propuštěni z ekonomických důvodů v rámci plánu ochrany pracovních míst (PSE). Obrátili se na průmyslový soud, aby zpochybnili platnost své výpovědi a získali zaplacení různých částek, zejména jako dodatečné smluvní odstupné.

Požadované dodatečné konvenční odstupné bylo takové, jaké bylo stanoveno kolektivní smlouvou pro reklamu a podobně. Navzdory svému postavení obchodních zástupců měli zaměstnanci pocit, že mají prospěch z ustanovení této kolektivní smlouvy platné pro společnost, pro kterou pracovali.

První soudci však odhadli:

jednak, že kolektivní smlouva VRP je závazná pro pracovní smlouvy uzavírané mezi zaměstnavateli a obchodními zástupci, s výjimkou výhodnějších smluvních ustanovení výslovně platných pro obchodní zástupce; na druhé straně kolektivní smlouva o reklamě nestanoví její aplikovatelnost na zástupce ve postavení obchodního zástupce.

V důsledku toho se soudci domnívali, že na pracovní poměr se vztahuje kolektivní smlouva VRP.

Zaměstnance proto propustili ...