Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • Shrňte základy vakcinologie
  • Definujte klinické kroky nezbytné pro vývoj vakcíny
  • Popište vakcíny, které zbývá implementovat
  • Diskutujte o způsobech, jak zlepšit pokrytí očkováním
  • Vysvětlete budoucí výzvy vakcinologie

Popis

Vakcíny patří v současnosti k nejúčinnějším intervencím v oblasti veřejného zdraví. Neštovice byly vymýceny a poliomyelitida celosvětově téměř vymizela díky globálním očkovacím kampaním. Většina virových a bakteriálních infekcí, které tradičně postihovaly děti, byla výrazně snížena díky národním očkovacím programům ve vyspělých zemích.
V kombinaci s antibiotiky a čistou vodou prodloužily vakcíny průměrnou délku života v zemích s vysokými a nízkými příjmy tím, že odstranily mnoho nemocí, které zabily miliony lidí. Odhaduje se, že vakcíny během 25 let od roku 10 do roku 2010 zabránily přibližně 2020 milionům úmrtí, což se rovná pěti zachráněným životům za minutu. Pokud jde o nákladovou efektivitu, odhaduje se, že 1 dolar investovaný do očkování vede k úspoře 10 až 44 USD v…

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Mistr sociálního prodeje | Prodávejte na LinkedIn v roce 2020