comme-un-pro.fr se zavazuje udržovat tyto webové stránky včas aktuální. Pokud však narazíte na problém nebo zastaralá data, budeme rádi, když nám dáte vědět. Uveďte prosím, kde na webu čtete nesprávné informace. Budeme se tím zabývat co nejdříve. Svou odpověď zašlete e-mailem na adresu: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

Nejsme zodpovědní za ztráty vyplývající z nepřesností nebo nedostatků, ani za ztráty způsobené problémy způsobenými nebo spojenými s šířením informací prostřednictvím Internetu, jako je narušení nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme, aby počet povinných polí byl co nejnižší. Za jakoukoli ztrátu utrpěnou v důsledku použití údajů, rad nebo nápadů poskytnutých společností comme-un-pro.fr nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky nenese společnost comme-un-pro.fr žádnou odpovědnost.

Používání webových stránek a všech jejich součástí (včetně fór) podléhá Podmínky použití. Pouhé použití této webové stránky znamená znalost a přijetí těchto podmínek používání.

Odpovědi a žádosti o osobní údaje zaslané e-mailem nebo pomocí webového formuláře budou zpracovány stejným způsobem jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do jednoho měsíce. V případě komplexních požadavků vás budeme do jednoho měsíce informovat, pokud budeme potřebovat maximálně 3 měsíce.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v rámci vaší odpovědi nebo žádosti o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

comme-un-pro.fr musí vynaložit veškeré úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. comme-un-pro.fr musí za tímto účelem zavést vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na současný stav techniky. Nemůže však nést odpovědnost za jakoukoli škodu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpí uživatel webové stránky, vyplývající z nezákonného používání jejích systémů třetí stranou.

comme-un-pro.fr odmítá veškerou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých je vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují příslušné podmínky těchto třetích stran.

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu této webové stránky jsou vlastnictvím comme-un-pro.fr.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto dokumentů je bez písemného souhlasu společnosti comme-un-pro.fr zakázáno, kromě případů a v rozsahu stanoveném závaznými předpisy (jako je právo citovat), s výjimkou opačného označení obsah.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy s přístupností stránek, neváhejte nás kontaktovat.