Je v souladu s:

národní cloudovou strategii vyhlášené v polovině května 2021 Ministerstvem hospodářství, financí a obnovy, Ministerstvem pro transformaci a veřejnou službu a Státním sekretariátem pro digitální přechod a elektronické komunikace; rozvoj evropského certifikačního systému týkající se poskytovatelů cloudu a konkrétněji pro „vysokou“ úroveň certifikace, o kterou Francie žádá rovnocennost se SecNumCloud.

Hlavní příspěvky jsou:

vyjasnění kritérií pro imunitu vůči právům mimo Společenství, nad rámec stávajících požadavků na lokalizaci, prostřednictvím technických požadavků určených k omezení přístupu třetích osob k technické infrastruktuře služby a nekontrolovaných přenosů a specifických právních požadavků týkajících se poskytovatele služby a jeho vazeb na třetí osoby. Tato právní kritéria byla navržena v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím pro podnikání (DGE); provádění testů narušení po celý životní cyklus kvalifikace SecNumCloud.

Tato revize také bere v úvahu aktivity typu CaaS (Kontejner jako služba) a také zpětná vazba z prvních hodnocení.

pozorování,

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Kolektivní smlouvy: musíte platit variabilní bonus zaměstnankyni na mateřské dovolené?