Toto je druhé stínovací video, vzpomínáte? Je to skvělá technika, která spočívá v opakování slova od slova se stejnou intonací, co říká domorodec. Takže techniku ​​stínování nebo papouška můžete dělat s mnoha věcmi: písničkou, pasáží z filmu, proslovem, mými videi! Výběr je velmi široký, stačí mít přepis u sebe, poslouchat a opakovat, to je vše! K čemu je stínování? používá se k práci na vaší výslovnosti, ale nejen, že vám také umožňuje pracovat na intonaci, můžete také pracovat na slovní zásobě učením nových slov. Můžete také zapracovat na struktuře věty, podívejte se, jak je postavena ústně. Ujišťuji vás, že je to nevyčerpatelný zdroj výhod při učení. Pokud děláte pokroky v mluvení, jste sebevědomější, umožňuje vám to být více motivovaní se více učit a o to více pokročíte, je to ctnostný kruh 🙂 Takže jste připraveni se mnou stínovat?

Několik kroků, které je třeba dodržet:

Krok 1: poslouchejte

Krok 2: poslouchejte a opakujte jako papoušek frázi po frázi

Krok 3: poslouchejte celý text a opakujte celý text a nahrajte se Opakujte kroky 2 a 3 tolikrát, kolikrát potřebujete. Právě díky opakování se vám podaří zlepšit váš orál.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →