Vzor rezignačního dopisu pro odchod do školení-INSTALAČNÍ

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici instalatéra u Vaší společnosti s účinností od [datum odchodu].

Byl jsem velmi šťastný, že pracuji pro vaši společnost po minulou [dobu zaměstnání], kde jsem se hodně naučil o instalaci a opravách instalatérských prací, stejně jako o údržbě vodovodních systémů. Nedávno jsem se však rozhodl absolvovat školení na specializaci.

Během tohoto školení získám klíčové dovednosti, které mi umožní zlepšit svůj výkon jako instalatér a být efektivnější ve své práci.

Jsem si vědom důležitosti kontinuity činností společnosti a zavazuji se respektovat mé oznámení ze dne [doba trvání výpovědi např.: 1 měsíc]. V tomto období jsem připraven zaškolit náhradu tak, aby byly dokončeny aktuální projekty a zákazníci byli spokojeni.

Přijměte prosím, paní, pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

[Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopisu-odstoupení-pro-odjezd-na-školení-PLOMBIER.docx“

Model-resignation-letter-for-departure-in-training-PLOMBIER.docx – Staženo 6645 krát – 16,13 KB

 

Šablona dopisu o rezignaci pro vyšší placenou kariérní příležitost-INSTALATÉR

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážený [jméno správce],

Rád bych vás informoval, že rezignuji na svou pozici instalatéra ve společnosti [název společnosti] ke dni [datum odchodu] s výpovědní lhůtou [počet týdnů nebo měsíců].

Chci vám poděkovat za příležitosti, které jste mi během let strávených ve společnosti poskytli. Dostal jsem však pracovní nabídku, která lépe odpovídá mým platovým očekáváním a kariérním cílům.

Rád bych také podotkl, že jsem si velmi vážil možnosti rozvíjet své instalatérské dovednosti při práci pro vaši společnost. Dovednosti, které jsem získal, zejména při diagnostice složitých instalatérských problémů a opravách vadných potrubních systémů, mi budou velmi užitečné při mých budoucích odborných projektech.

Jsem ochoten pomoci s předáním mých úkolů před odjezdem a v případě potřeby zůstávám otevřený jakýmkoliv dotazům týkajícím se mého odjezdu.

Přijměte prosím, drahý [jméno manažera], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

  [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Šablonu-dopisu-odstoupení-pro-vyšší-platící-kariérní-příležitost-PLUMBIER.docx“

Ukázka-dopisu-odstoupení-pro-lépe placenou-kariérní-příležitost-PLOMBIER.docx – Staženo 6798krát – 16,09 KB

 

Vzor rezignačního dopisu z rodinných nebo zdravotních důvodů - INSTALATÉR

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Název: Rezignace ze zdravotních nebo rodinných důvodů

Vážený [jméno správce],

Píši vám, abych vás informoval o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici instalatéra s [název společnosti], s účinností [datum odchodu], na mé oznámení ze dne [počet týdnů nebo měsíců].

Bohužel se potýkám se zdravotními/rodinnými problémy, které vyžadují mou plnou pozornost. I když lituji, že jsem musel opustit svou pozici, jsem přesvědčen, že je to pro mě a mou rodinu to nejzodpovědnější a nejvhodnější rozhodnutí.

Chci vám poděkovat za příležitosti, které jste mi během let strávených ve společnosti poskytli. Zejména pokud jde o řešení složitých instalatérských problémů a práci se zákazníky.

Před odjezdem jsem připraven pomoci zajistit kontinuitu při plnění mých misí a jsem k dispozici pro projednání jakýchkoliv otázek týkajících se mého odjezdu.

Přijměte prosím, drahý [jméno manažera], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 [Obec], 29. ledna 2023

                                     [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopisu-odstoupení-pro-rodinné-nebo-lékařské-důvody-PLOMBIER.docx“

Model-rezignační-dopis-pro-rodinu-nebo-lékařské-důvody-PLOMBIER.docx – Staženo 6741krát – 16,18 KB

 

Pro udržení dobrých profesionálních vztahů je důležité napsat správný rezignační dopis

Když se rozhodnete opustit své pracoviště, je důležité, abyste zanechali dobrý dojem na svého zaměstnavatele a vaše kolegy. K tomu je zásadní napsat správný rezignační dopis. V této části prozkoumáme důležitost psaní rezignačního dopisu. opravit udržovat dobré pracovní vztahy.

Respekt ke svému zaměstnavateli

Když dáváte výpověď zaměstnavateli, vy projevit respekt. Napsání řádného rezignačního dopisu skutečně ukazuje, že si vážíte profesionálních příležitostí a zkušeností, které jste ve společnosti získali. Začít tímto způsobem zanechá ve vašem zaměstnavateli pozitivní a profesionální dojem, který vám může v budoucnu přinést užitek.

Udržujte dobré pracovní vztahy

Napsání řádného rezignačního dopisu může také pomoci udržet dobré pracovní vztahy s vašimi bývalými kolegy a zaměstnavatelem. Je důležité odcházet z firmy profesionálně, abyste nezanechali negativní dojem. Napsáním řádného rezignačního dopisu můžete vyjádřit svou vděčnost za příležitosti, které jste ve společnosti měli, a svůj závazek usnadnit hladký přechod pro vaši náhradu. To může pomoci udržet pozitivní vztahy s vaší starou společností.