Matematika je všude, je základem mnoha vědeckých a technických znalostí a dává společný jazyk všem inženýrům. Tento MOOC si klade za cíl zopakovat základní pojmy nezbytné pro zahájení inženýrských studií.

Formát

Tento MOOC je strukturován do 4 částí: základní nástroje algebraických výpočtů a geometrie, studium obvyklých funkcí, integrace obvyklých funkcí a lineárních diferenciálních rovnic a úvod do lineární algebry. Každá z těchto částí se ošetřuje tři nebo čtyři týdny. Každý týden má pět nebo šest sekvencí. Každá sekvence se skládá z jednoho nebo dvou videí představujících…

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Napište a publikujte vědecký článek