Komunikační plán, proslulost a image, městský časopis, webové stránky, interní komunikace, vztahy s tiskem, územní marketing, sociální sítě... prostřednictvím skenování různých nástrojů vám tento Mooc přináší znalosti a dovednosti nezbytné k položení základů komunikační strategie přizpůsobené komunitám.

Na základě specifických poslání místních úřadů (naplňování poslání veřejné služby co nejblíže občanům ve všech aspektech života) vede také k zamyšlení nad strategickými otázkami komunikace, která se točí kolem trojúhelníku volení/úředníci /občané.

Formát

Tento Mooc má šest sezení. Každá lekce se skládá z krátkých videí, svědectví odborníků, dotazníků a doprovodných dokumentů… a také diskusního fóra umožňujícího výměnu názorů mezi účastníky a učitelským týmem. Páté setkání bylo obohaceno tak, aby vyhovovalo požadavkům studentů z předchozích setkání.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Základy podnikové analýzy