Svět je stále složitější a rozhodnutí je třeba dělat rychleji. Agilní metody poskytují konkrétní odpovědi na nové výzvy světa IT. V tomto videonávodu vám Benoit Gantoum, programátor, který používá agilní metody od svého příjezdu do Francie, pomůže je pochopit a aplikovat. Projektoví manažeři a ti, kteří chtějí porozumět základním principům agilních metod, se naučí metodický rámec pro integraci agilních metod do svých projektů.

Jakých je 12 principů Agilního manifestu?

Agile Manifesto a výsledná metodika jsou založeny na čtyřech hlavních hodnotách. Na základě těchto hodnot je vám k dispozici 12 agilních principů, které snadno přizpůsobíte potřebám svého týmu. Pokud jsou agilními hodnotami nosné stěny domu, těchto 12 zásad je prostor, na kterém je dům postaven.

12 principů agilního manifestu v kostce

 1. Zajistěte spokojenost zákazníků pravidelným a včasným dodáváním funkcí. Pravidelnou aktualizací produktů zákazníci získají změny, které očekávají. To zvyšuje spokojenost a zajišťuje stálý tok příjmů.
 2. Přizpůsobte se měnícím se potřebám i po skončení projektu. Agilní framework je postaven na flexibilitě. V iterativním procesu, jako je Agile, je rigidita považována za nekonečně škodlivou.
 3. Poskytujte řešení, která fungují. První zásadou je, že řešení, které přidává hodnotu, často snižuje pravděpodobnost, že zákazníci půjdou za lepším produktem jinam.
READ  Dimitri: „Tím, že jsem se stal webovým vývojářem, objevil jsem nový jazyk“

      4. Podporujte společnou práci. Spolupráce je v agilních projektech důležitá, protože je důležité, aby se všichni zajímali o jiné projekty a více pracovali s podobně smýšlejícími lidmi.

 1. Zajistit motivaci zúčastněných stran. Motivovaní lidé pracující na projektu. Agilní řešení fungují nejlépe, když jsou týmy odhodlány dosáhnout svých cílů.
 2. Spolehněte se na osobní dialog pro efektivní komunikaci. Naše komunikace se od roku 2001 hodně změnila, ale tento princip zůstává platný. Pokud pracujete v rozptýleném týmu, věnujte čas komunikaci tváří v tvář, například přes Zoom.
 3. Funkční produkt je důležitým ukazatelem pokroku. V agilním prostředí je produkt první věcí, na kterou by se měl tým zaměřit. To znamená, že vývoj produktu uspěje, musí být prioritou.
 4. Řízení pracovní zátěže. Práce v Agile módu je někdy synonymem pro rychlou práci, ale neměla by vést k výrazné únavě. Proto musí být pracovní zátěž v průběhu projektu kontrolována.
 5. Vždy usilujte o dokonalost, abyste zvýšili obratnost. Pokud tým vytvoří skvělý produkt nebo možnost v jednom sprintu, může být tento výsledek dále optimalizován v dalším sprintu. Tým může pracovat rychleji, pokud trvale produkuje kvalitní práci.
 6.  Desátým klíčem k úspěchu je jednoduchost. Někdy jsou nejlepší řešení ta nejjednodušší řešení. Flexibilita je synonymem pro jednoduchost a výzkum, s jednoduchými odpověďmi na složité problémy.
 7.  Nezávislé týmy vytvářejí větší hodnotu. Pamatujte, že týmy, které aktivně vytvářejí hodnotu, jsou nejdůležitějším zdrojem společnosti. Pravidelně uvažují o tom, jak mohou být efektivnější.
 8. Pravidelná úprava dle situace. Agilní procesy často zahrnují porady, kde tým analyzuje výsledky a upravuje své přístupy pro budoucnost.
READ  Základy podnikové analýzy

 

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →