Objevte tajemství komunikace v projektovém řízení

V dynamickém a komplexním světě projektového řízení je komunikace klíčová. Ať už jste zkušený projektový manažer nebo nováček v oboru,školení „Základy projektového řízení: komunikace“na LinkedIn Learning je neocenitelný nástroj pro zdokonalování vašich komunikačních dovedností.

Toto školení, vedené Jean-Marcem Pairraudem, konzultantem, koučem a školitelem, vás provede různými komunikačními kanály a jejich přiměřeností se zúčastněnými stranami vašeho projektu. Objevíte nástroje, které vám umožní modulovat a příslušnou zprávu přizpůsobenou zamýšlenému příjemci.

Komunikace v projektovém řízení prošla v posledních letech značným vývojem. Díky tomuto školení budete schopni zavést techniky, které budou doprovázet udržitelnou a vyvíjející se strategii vaší komunikace.

Školení je dobře strukturováno a pro lepší pochopení je rozděleno do několika částí. Začíná úvodem do komunikace v projektovém řízení, po kterém následuje prozkoumání různých komunikačních kanálů. Dále se naučíte, jak vytvořit efektivní komunikační plán a jak řídit komunikaci v průběhu životního cyklu projektu. Nakonec si osvojíte techniky pro zlepšení vaší komunikace.

Školení si užívá více než 1 600 uživatelů a jeho celková délka je 1 hodina a 24 minut, takže je snadno přístupný i těm nejvytíženějším profesionálům.

Výhody školení komunikace projektového řízení

Kurz „Základy projektového řízení: Komunikace“ na LinkedIn Learning nabízí mnoho výhod pro ty, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti v kontextu projektového řízení.

Za prvé vám umožní pochopit důležitost komunikace v projektovém řízení. Projekt může selhat nebo uspět v závislosti na kvalitě komunikace mezi členy týmu, zainteresovanými stranami a zákazníky. Toto školení vám poskytne nástroje, jak zajistit efektivní komunikaci a vyhnout se nedorozuměním, která mohou vést k nákladným chybám.

Za druhé, školení vám pomůže rozvíjet komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro řízení projektů. Naučíte se, jak efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami, jak zvládat konflikty a jak využít komunikaci k motivaci a vedení svého týmu.

Konečně vám školení nabízí možnost učit se svým vlastním tempem. Trénink můžete absolvovat kdykoli a kdekoli, což vám umožní začlenit jej do vašeho nabitého programu. Lekce si navíc můžete opakovat tolikrát, kolikrát je potřeba, abyste se ujistili, že rozumíte pojmům.

Stručně řečeno, školení „Základy projektového řízení: Komunikace“ je cennou investicí pro každého, kdo se zabývá řízením projektů. Pomůže vám nejen zlepšit vaše komunikační dovednosti, ale také se stát lepším projektovým manažerem.

Klíčové dovednosti získané školením

Kurz Základy projektového řízení: Komunikace na LinkedIn Learning poskytuje studentům řadu základních komunikačních dovedností pro projektové řízení.

Za prvé pomáhá porozumět různým komunikačním kanálům a jejich přiměřenosti se zúčastněnými stranami projektu. To znamená, že se naučíte vybrat nejvhodnější komunikační kanál v závislosti na situaci a zúčastněných lidech.

Za druhé, školení vás seznámí s různými nástroji, které vám umožní modulovat relevantní zprávu přizpůsobenou cílovému příjemci. To může zahrnovat nástroje digitální komunikace, efektivní techniky psaní a dokonce i prezentační dovednosti.

Za třetí, školení vás provede implementací technik, které budou doprovázet udržitelnou a vyvíjející se strategii vaší komunikace. To znamená, že se naučíte vyvinout komunikační strategii, která se dokáže přizpůsobit a vyvíjet s měnícími se potřebami vašeho projektu.

Stručně řečeno, toto školení vám poskytne hluboké porozumění komunikaci v projektovém řízení a poskytne vám nástroje a techniky nezbytné pro efektivní komunikaci v této oblasti.

←←←Linkedin Learning prémiové školení nyní zdarma→→→

Zdokonalení vašich měkkých dovedností je prioritou, ale buďte opatrní, abyste neohrozili své soukromí. Chcete-li se dozvědět, jak na to, podívejte se na tento článek „Moje aktivita na Googlu“.