Power BI je aplikace pro vytváření sestav vyvinutá společností Microsoft. Může se připojit k mnoha zdrojům dat a konektorům, jako jsou ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML a JSON. Jakmile je spojení navázáno, můžete importovaná data transformovat a poté je zobrazit ve formě grafů, tabulek nebo interaktivních map. Můžete tedy intuitivně prozkoumávat svá data a vytvářet sestavy ve formě dynamických dashboardů, které lze sdílet online podle vámi definovaných omezení přístupu.

Cíl tohoto kurzu:

Cílem tohoto kurzu je:

- Objevte Power Bi desktop a také tyto dílčí komponenty (zejména Power Query Editor)

– Chcete-li na praktických případech porozumět základním pojmům v Power Bi, jako je pojem hierarchie a procházení, a také se seznámit s používáním nástrojů pro průzkum dat, jako je procházení

- Chcete-li se seznámit s různými vizuály integrovanými ve výchozím nastavení (a stáhnout si nový personalizovaný vizuál v AppSource) ...

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →