Tisk přátelský, PDF a e-mail

Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • Proč relační databáze nejsou vždy vhodné pro velké datové systémy, které jsou nasazeny v kontextu velkých dat.
  • Proč jazyk python je jazyk široce používaný v oblasti zpracování velkého množství dat. Tento kurz vás seznámí s programováním v tomto jazyce, zejména s použitím knihovny nemotorný.
  • Jaké statistické analýzy vyžadují zpracování velkých dat a predikci.

Toto školení vám poskytuje základní pojmy ve statistice například:

  • náhodné proměnné,
  • diferenciální počet,
  • konvexní funkce,
  • les problèmes d’optimisation,
  • regresní modely.

Tyto základy jsou aplikovány na klasifikační algoritmus Perceptron.

READ  Odměna stanovená v kolektivní smlouvě v případě nedělní práce se nevztahuje na všechny zaměstnance pracující v daný den!