MOOC, který se chystáte objevit, vám umožní interaktivní formou díky hravým cvičením a prostřednictvím ilustrací a příkladů se seznámit se základními pojmy správního řízení.

Objevíte charakteristiky soudních sporů, které jsou málo známé, protože se jim dostává malé pozornosti v médiích... kromě epizod, jako je pandemie Covid-19, kdy jsou rozhodnutí správních soudů a Státní rady rozsáhle komentována.

Oceníte komplexnost mnohostranné a multitaskingové jurisdikce, která se jistě zabývá různými spory, o kterých občané někdy ani netuší, že se jedná i o spory správní (jako je tomu u velké části sociálních sporů) a zasahuje i do poradenských misí jako je např. jako Účetní dvůr, když vydává zprávu, nebo soudců, kteří se účastní správních komisí nebo jim předsedají.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Přestávka na kávu: mezilidská komunikace