Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • Zvládnutí používání pravopisných znaků
  • Pochopit zákonitosti lexikálního pravopisu
  • Aplikujte pravidla gramatického pravopisu
  • Identifikujte homofonní konjugační zakončení

Popis

Absence správného zvládnutí pravopisu může být překážkou, ba skutečným handicapem v jakékoli situaci psaní, a to jak na univerzitě, tak ve světě práce.

Tento MOOC se bude zabývat nejproblematičtějšími základními pojmy francouzského pravopisu, podle soupisu chyb, kterých se vysokoškoláci nejčastěji dopouštějí. Jemnosti, které potěší puristy a mistry v pravopisu, proto záměrně ponecháme stranou zaměřit se na otázky, které si denně klademe.

Pravopis nejlépe integrujeme právě pomocí opakování! Student tak bude schopen posoudit a upevnit svou úroveň zvládnutí pravopisu díky mnoha cvičením (přivlastnění, autoškolení nebo dokonce opakování) nabízených v rámci MOOC.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Trénujte na pracovišti