Když vy komunikovat, buď je to o psaná komunikace ou Ústní, musíte se ujistit, že jsou jasné a přesné a že vyjadřujete, co chcete říci. Efektivní komunikace vám může pomoci navázat spojení, dobře sdělit své nápady a zlepšit váš vztah s ostatními. V tomto článku se podíváme na některé způsoby, jak zlepšit vaši písemnou a ústní komunikaci.

Zlepšete svou písemnou komunikaci

Při psaní je důležité myslet na své publikum a jeho úroveň porozumění. Používejte jednoduchá, jasná slova a věty k vysvětlení svých nápadů a názorů. Vyhněte se přílišnému komplikování a ztrácení se v detailech. Pokud je to možné, prozkoumejte termíny a fráze, které používáte, a snažte se zajistit, aby byly vašemu publiku jasné.

Také se snažte číst své texty nahlas, než je použijete. To vám pomůže identifikovat slova a fráze, které jsou nejasné, a změnit je. Můžete také požádat někoho jiného, ​​aby si přečetl vaši práci a poskytl vám zpětnou vazbu, což pomůže zlepšit vaši písemnou komunikaci.

Zlepšete svou ústní komunikaci

Když s někým mluvíte, je důležité se ujistit, že je to jasné a konkrétní. Mluvte pomalu a dobře formulujte svá slova. Používejte jednoduchá slova a vyhněte se složitým slovům a frázím, které mohou být obtížně srozumitelné.

READ  Věnujte pozornost zprávě o nepřítomnosti ve vaší poštovní schránce

Je také důležité naslouchat druhému člověku a dát mu čas a prostor vyjádřit své myšlenky a názory. Pozorně naslouchejte jeho názoru a snažte se mu dát vhodnou odpověď.

Použijte řeč těla k vyjádření svých myšlenek

Řeč těla je mocný nástroj pro komunikaci s ostatními. Pomocí řeči těla můžete vyjádřit své pocity a emoce a ukázat, že nasloucháte.

Můžete se například usmát a kývnout hlavou, abyste dali najevo, že rozumíte, nebo přikývnout a otevřít ústa, abyste dali najevo, že vás zajímá a pozorně posloucháte. Můžete také použít gesta a mimiku, abyste dali najevo, že jste zapojeni do konverzace.

závěr

Na závěr, abyste zlepšili svou písemnou a ústní komunikaci, musíte zajistit, abyste byli jasní a přesní a abyste vyjádřili, co chcete říci. Používejte jednoduchá slova a fráze a prozkoumejte pojmy, které používáte. Naslouchejte a dejte ostatním lidem čas a prostor, aby vyjádřili své myšlenky a názory. Nakonec použijte řeč těla k vyjádření svých pocitů a emocí a ukažte, že nasloucháte.