Lidé zranitelní kumulativními kritérii Covid-19: 2, aby mohli těžit z částečné aktivity

Zranitelní zaměstnanci, kteří představují riziko vzniku závažné formy infekce Covid-19, mohou být zařazeni do dílčí činnosti, pokud splňují 2 kumulativní kritéria.

Jedna z těchto podmínek souvisí s jejich zdravotním stavem nebo věkem. Dekretem z 12. listopadu 10 bylo předefinováno 2020 případů.

Zaměstnanec rovněž nesmí být schopen plně využívat práci na dálku ani využívat výhod následujících posílených ochranných opatření:

izolace pracovního místa, zejména poskytnutím samostatné kanceláře, nebo není-li to možné, opatřením k co největšímu omezení rizika ozáření, zejména přizpůsobením pracovní doby nebo zřízením ochrany materiálu; respektování posílených bariérových gest na pracovišti a na jakémkoli místě, které osoba při své profesní činnosti navštěvuje: zesílená hygiena rukou, systematické nošení roušky chirurgického typu, když nelze dodržet fyzickou vzdálenost nebo v uzavřeném prostředí, s tím maska ​​se vyměňuje nejméně každé čtyři hodiny a před touto dobou, pokud je mokrá nebo vlhká; nepřítomnost nebo...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Jak zahájit online podnikání a vydělat jmění?