Kolektivní smlouvy: soudce, který prohlásí zrušení, se může rozhodnout, že v průběhu času upraví jeho účinky

Od Macronových nařízení, konkrétně nařízení č. 2017-1385 ze dne 22. září 2017 týkající se posílení kolektivního vyjednávání, kdy soudce zruší kolektivní smlouvu, má možnost účinky této neplatnosti v čase upravovat. Účel tohoto systému: zajistit kolektivní smlouvy omezením negativních důsledků, které může mít zpětné zrušení.

Poprvé byl kasační soud přiveden k tomu, aby se tímto tématem zabýval u příležitosti sporu o kolektivní smlouvu o fonografickém vydávání. Toto, podepsané 30. června 2008, bylo nařízením ze dne 20. března 2009 rozšířeno na celý sektor. Několik odborových svazů požádalo o zrušení některých článků jeho přílohy č. 3, které se týkají podmínek zaměstnávání, odměňování a sociálních záruk pro zaměstnance. účinkujících.

První soudci prohlásili zrušení sporných článků. Rozhodli se však odložit účinky tohoto zrušení na 9 měsíců, tedy na 1. října 2019. Cílem pro soudce bylo ponechat sociálním partnerům přiměřenou lhůtu k dohodě o novém...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Základy projektového řízení: Rizika