Zvýšení sazby příspěvku na dílčí činnost je otevřeno zejména odvětvím, jejichž činnost závisí na odvětvích souvisejících s cestovním ruchem, hotely, stravováním, sportem, kulturou, osobní dopravou a akcemi. Jedná se o takzvané „související“ sektory.
Seznam těchto odvětví činnosti je stanoven vyhláškou.

Tento seznam byl znovu upraven vyhláškou zveřejněnou v Úřední věstník z ledna 28 2021.

Dotčené společnosti musí trpět snížením svého obratu nejméně o 80%, což stanoví podmínky nařízení.

Zvýšení příspěvku na dílčí činnost: čestné prohlášení

Vyhláška ze dne 21. prosince 2020 stanovila pro určité oblasti činnosti další podmínku. Společnosti, jejichž hlavní činností je, musí k žádosti o náhradu škody přiložit čestné prohlášení, že mají dokument vyhotovený účetní, důvěryhodnou třetí stranou, která potvrzuje, že určitými činnostmi dosahují alespoň 50% jejich obratu.

Toto osvědčení vydává autorizovaný účetní na základě ověřovací mise na přiměřené úrovni. Ověřovací mise zahrnuje v závislosti na datu založení společnosti:

o obratu za rok 2019; nebo pro…

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  3D tisk