Print Friendly, PDF ac E-bost

Gellir cynnal CRPE yng nghwmni'r gweithiwr neu mewn cwmni arall. Yn y ddau achos, mae gweithredu'r CRPE yn amodol ar:

O a confensiwn wedi'i lofnodi gan y cyflogai, ei gyflogwr a'r gronfa yswiriant iechyd sylfaenol neu'r gronfa nawdd cymdeithasol gyffredinol, yn ôl fel y digwydd;
Ac a atodiad i'r contract cyflogaeth wedi'i lofnodi gan y gweithiwr.

Trosglwyddir y cytundeb gan y gronfa yswiriant iechyd sylfaenol neu'r gronfa nawdd cymdeithasol gyffredinol, yn ôl y digwydd, er gwybodaeth i'r gyfarwyddiaeth ranbarthol ar gyfer yr economi, cyflogaeth, llafur ac undod (DREETS).

Mae'r wybodaeth ganlynol wedi'i chynnwys yng nghytundeb ailhyfforddiant galwedigaethol y cwmni:

Le swm yr iawndal talu i'r gweithiwr. Ni all y tâl hwn fod yn llai na thâl y cyflogai cyn y terfyn cyn y CRPE;
La cyfran o dâl a delir gan y cyflogwr (neu gan y cwmni cynnal yn dibynnu a yw'r CRPE yn cael ei gynnal o fewn cwmni'r cyflogai neu mewn cwmni arall);
La ffracsiwn o'r tâl a gwmpesir gan y CPAM neu'r CGSS yn dibynnu ar yr achos. Y swm

DARLLENWCH  Rheoli eich gyrfa