Print Friendly, PDF ac E-bost

O heddiw ymlaen, dydd Mawrth 1 Mawrth, 2022, gall pob person ifanc o dan 26 oed (o dan 30 ar gyfer pobl ifanc ag anableddau), sydd heb hyfforddiant neu gyflogaeth am sawl mis, elwa o'r Contract Ymgysylltu Ieuenctid gyda'u Mission Locale neu eu hasiantaeth Pôle emploi. : cymorth dwys i adeiladu eu prosiect proffesiynol, darganfod crefftau, hyfforddi a dod o hyd i swydd.

DARLLENWCH  Gwnewch arian ar-lein o 0 €: Argraffu Llongau