Print Friendly, PDF ac E-bost

Pan na fydd yr awdurdodau treth yn darparu cyfradd i chi o fewn fframwaith y dreth dal yn ôl, ar gyfer rhai gweithwyr, rhaid cymhwyso cyfradd niwtral. Mae'r gyfradd hon, sydd i fyny i chi ei phennu, wedi'i gosod gan ddefnyddio'r tablau cyfradd ddiofyn. Mae'r gridiau hyn yn cael eu gwella gan gyfraith cyllid 2021.

Treth dal yn ôl: y gyfradd dal yn ôl

Fel rhan o'r dreth dal yn ôl, mae'r awdurdodau treth yn darparu'r gyfradd dreth i chi ar gyfer pob gweithiwr.

Mae sawl ffordd o bennu'r gyfradd ardoll hon:

  • cyfradd neu gyfradd cyfraith gwlad a gyfrifwyd ar gyfer yr aelwyd dreth ar sail ffurflenni treth incwm olaf y gweithiwr;
  • y gyfradd unigololedig sy'n opsiwn ar gyfer cyplau sy'n briod neu wedi'u cysylltu gan PACS. Gosodir y gyfradd hon ar gyfer pob priod yn ôl eu hincwm personol. Mae incwm cyffredin yr aelwyd dreth yn parhau i fod yn ddarostyngedig i'r gyfradd treth cartref ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Casgliad Corfforol: 1- Trydan