Heddiw, roeddem am wneud eich bywyd yn haws trwy ateb cwestiwn a ofynnwyd yn ddi-rif yn uniongyrchol: sut i ddysgu iaith yn llwyddiannus ? neu a yw'n anodd dysgu iaith? neu pam mae rhai yn ei wneud ... ac eraill, na? Rydym yn datgelu yma y 5 ffactor allweddol ar gyfer llwyddiant wrth ddysgu iaith.

Rydyn ni wedi bod yn helpu pobl i ddysgu ieithoedd, ledled y byd, ers dros 10 mlynedd (hyd yma, yn 2020). Cawsom gyfle i drafod gyda'r mwyafrif ohonynt, a thrwy hynny ddarganfod beth oedd eu problemau a'u hanawsterau. Ac ers i'n cymuned bellach ddod â mwy na 10 miliwn o bobl ynghyd, mae hynny'n gwneud rhywfaint o adborth! Felly mae gennym syniad eithaf clir o'r hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio wrth ddysgu.

Beth yw'r 5 ffactor allweddol ar gyfer llwyddiant wrth ddysgu iaith dramor? 1. Cymhelliant

Rydym wedi darganfod mai'r bobl sydd â'r cymhelliant mwyaf sy'n cael y canlyniadau gorau, a'r cyflymaf. Rwy'n hoffi meddwl am gymhelliant fel tanwydd ac i ddysgu iaith, taith ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Eglurwch eich gweledigaeth fel entrepreneur rhad ac am ddim