Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae dysgu iaith ar frig addunedau llawer ohonoch bob blwyddyn - ac rydyn ni'n deall yn iawn pam! Ond a oeddech chi'n gwybod bod dysgu iaith newydd yn cynnig llawer o fanteision i'r rhai sy'n cychwyn ar yr antur?

Er mwyn eich argyhoeddi, rydym yn awgrymu eich bod yn darganfod rhai buddion annisgwyl sy'n aros i'r rheini sydd ag angerdd am ieithoedd tramor. Rydym wedi rhestru wyth o rai gwahanol (mae llawer mwy i'w darganfod drosoch eich hun wrth gwrs) a fydd, heb os, yn caniatáu ichi gyflawni eich dymuniadau polyglot a esgeuluswyd yn rhy hir! Heb ado pellach, dyma wyth rheswm pam mae dysgu iaith yn debygol o ddod yn hoff ddifyrrwch ichi yn 2021. 

1. Buddion trefn strwythuredig yn y bore

Does dim byd tebyg i drefn fore syml, dawel a chynhyrchiol i ddechrau'r diwrnod yn iawn. Ar wahân i'ch helpu chi i strwythuro'ch dyddiau, mae'n rhoi dechrau llawer gwell i chi i'r bore na phetaech chi'n plymio i'r dde i'ch mewnflwch gwaith neu dasgau.

Ac yna, ie, fe wnaethoch chi ddyfalu, pan ddechreuwch eich diwrnod gyda gwers iaith, gallwch gael blas ar y gofod meddyliol gwych hwn,

DARLLENWCH  Sylfeini rheoli prosiect: Yr actorion