Print Friendly, PDF ac E-bost

A all y cyflogwr leihau premiwm y darperir ar ei gyfer yn y cytundeb ar y cyd os nad yw'r gweithiwr yn rhoi digon o rybudd o'i absenoldeb?

Pan fydd y cytundeb ar y cyd yn darparu ar gyfer rhai taliadau bonws, gall adael i'r cyflogwr ddiffinio telerau'r dyraniad yn union. Yn y cyd-destun hwn, a all y cyflogwr benderfynu bod un o'r meini prawf ar gyfer dyfarnu'r bonws yn cyfateb i isafswm cyfnod rhybudd i'r gweithiwr pe bai'n absennol?

Cytundebau ar y cyd: bonws perfformiad unigol a delir o dan amodau

Roedd gweithiwr, a oedd yn gweithio mewn cwmni diogelwch fel asiant gweithredu diogelwch maes awyr, wedi atafaelu’r tribiwnlys diwydiannol.

Ymhlith ei geisiadau, gofynnodd y gweithiwr am atgoffa ei gyflog mewn perthynas â prif perfformiad unigol (PPI), y darperir ar ei gyfer gan y cytundeb ar y cyd cymwys. Yr oedd y cytundeb ar y cyd ar gyfer cwmnïau atal a diogelwch, sy'n nodi (celf. 3-06 o atodiad VIII):

« Telir bonws perfformiad unigol sy'n cynrychioli 1 hanner mis o gyflog sylfaenol gros y flwyddyn ar gyfartaledd i weithiwr sydd â pherfformiad boddhaol ac sy'n bresennol am 1 flwyddyn lawn. Fe'i dyrennir yn unol â'r meini prawf y mae'n rhaid i bob cwmni eu diffinio cyn dechrau pob blwyddyn. Gall y meini prawf hyn yn benodol fod: presenoldeb, prydlondeb, canlyniadau profion cwmni mewnol, canlyniadau profion gwasanaethau swyddogol, cysylltiadau rhwng cwsmeriaid a theithwyr, agwedd yn y post a chyflwyniad y ffrog (...)

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sut, o'r cogydd, y daeth Jean-Bernard yn brynwr i'r Hotel Fauchon Paris