Print Friendly, PDF ac E-bost

A oes yn rhaid i mi dalu'r indemniad terfynu i'r gweithiwr ar gontractau tymor penodol y mae ei gysylltiadau cytundebol yn parhau ar ôl llofnodi contract parhaol? Beth os mai'r tribiwnlys diwydiannol a orchmynnodd ailddosbarthu'r CDD yn CDI?

CDD: y premiwm ansicrwydd

Mae'r gweithiwr ar gontract tymor penodol (CDD) yn elwa, pan ddaw'r contract i ben, o indemniad diwedd contract, a elwir yn fwy cyffredin fel “indemniad ansicrwydd”. Y bwriad yw gwneud iawn am ansicrwydd y sefyllfa (Cod Llafur, celf. L. 1243-8).

Mae hyn yn hafal i 10% o gyfanswm y gydnabyddiaeth gros a dalwyd yn ystod y contract. Gellir cyfyngu'r ganran hon i 6% gan ddarpariaeth gontractiol yn gyfnewid, yn benodol, ar gyfer mynediad breintiedig i hyfforddiant galwedigaethol. Fe'i telir ar ddiwedd y contract, ar yr un pryd â'r cyflog olaf.

Yn ôl Erthygl L. 1243-8 o'r Cod Llafur, nid yw'r indemniad ansicrwydd, sy'n digolledu, i'r gweithiwr, y sefyllfa y mae wedi'i leoli ynddo oherwydd ei gontract tymor penodol, yn ddyledus pan fydd y berthynas gontractiol yn parhau o dan gontract o hyd amhenodol.

Felly, os yw'r contract tymor penodol yn parhau ar unwaith

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Mounir: "Mae'r hyfforddiant hwn yn cynrychioli math o sbringfwrdd i mi"