Print Friendly, PDF ac E-bost

Lle bo hynny'n berthnasol, rhaid i gyflogwyr hefyd gwrdd â therfynau amser penodol sy'n feincnodau wrth drefnu deialog gymdeithasol gyda staff neu gynrychiolwyr undeb ar faterion hyfforddiant galwedigaethol yn y cwmni. Felly mae'n ofynnol i'r rheolwyr drafod yn ffurfiol gyda'r Pwyllgor Cymdeithasol ac Economaidd (CSE) trwy ddau ymgynghoriad blynyddol ar gyfeiriadau strategol y cwmni a'i bolisi cymdeithasol *.

Yn absenoldeb cytundeb cwmni neu gangen, nid yw'r cod llafur yn gosod unrhyw amserlen ar gyfer yr ymgynghoriadau hyn, sy'n ymwneud â phynciau amrywiol: newidiadau mewn cyflogaeth, cymwysterau, rhaglen hyfforddi aml-flwyddyn, prentisiaeth ac, yn anad dim, cynllun datblygu. sgiliau (PDC, cyn gynllun hyfforddi).

Sylwch: mae absenoldeb ymgynghori rheolaidd ar y PDC yn drosedd rhwystro'r cyflogwr y gall cynrychiolwyr y staff ei alw, barn y CSE, fodd bynnag, sy'n parhau i fod yn gynghorol ym mhob achos.

 O'u rhan hwy, ddeuddydd gwaith cyn cyfarfod y CSE, mae gan aelodau etholedig y corff y posibilrwydd o anfon nodyn ysgrifenedig at y cyflogwr yn rhestru eu cwestiynau y mae'n rhaid rhoi ateb rhesymegol iddynt. Mewn cwmnïau sydd ag o leiaf 50 o weithwyr, rhaid i'r cyflogwr ddarparu a

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hwb i gymdeithasau a chymdeithasol yng nghyllideb 2021