Mae'n realiti heddiw, nid ydym yn treulio ein holl fywydau mewn un cwmni.
Felly, pan fydd y momentyn neu'r awydd i newid gyrfaoedd yn codi, mae'r cwestiwn o asesu cymhwysedd yn codi.
Mae hwn yn gam pwysig pan rydych am newid eich gyrfa neu os ydych chi am ddatblygu prosiect proffesiynol.

Felly dyma awgrymiadau 7 i roi'r anghydfodau ar eich ochr i lwyddo â'ch asesiad sgiliau.

Pam gwneud asesiad sgiliau?

Gellir gwneud asesiad sgiliau ar sawl pwynt yn eich bywyd proffesiynol.
Os dywedwch wrthych eich hun, "Rydw i wedi bod o gwmpas fy ngwaith ac rydw i eisiau dianc o'r drefn.", "Rwyf am gael mwy o gydbwysedd rhwng fy mywyd proffesiynol a fy mywyd personol." Neu "Rwyf am ailddechrau fy hun a newid fy ngyrfa dyma'r amser cywir? "yna mae angen asesu sgiliau.
Ar ôl i chi beidio â throi'r cwestiynau hyn yn weithredoedd, gall yr asesiad sgiliau eich helpu i weld yn gliriach am eich cynllun gyrfa.

Tip # 1: Gwnewch fantolen ar yr adeg iawn

Ni all gwneud mantolen o sgiliau fyrfyfyrio, mae'n rhaid ichi roi 100%.
Er enghraifft, gallwch ddewis amser y flwyddyn pan fydd eich gweithgaredd yn lleiaf dwys.
Y peth pwysig yw cael amser i feddwl yn ofalus a chymryd cam yn ôl ar eich gyrfa.

Tip # 2: A yw eich adroddiad sgiliau wedi'i ariannu

Mae costau sgiliau adroddiad rhwng 1200 ac 2000 ewro.
Gallwch ei gyllido eich hun, defnyddiwch eich DIF (hawl unigol i hyfforddiant) neu drwy Pôle Emploi.

Tip # 3: Dewis y Sefydliad Cywir

Mae hefyd yn bwysig dewis y sefydliad a fydd yn gyfrifol am eich asesiad sgiliau, gan wybod bod gwrando, proffesiynoldeb a gallu i gyfnerthu yn hanfodol ar gyfer hyfforddi ansawdd.

Tip # 4: Paratoi'n Wel

Gwireddu ei asesiad sgiliau yw mynd yn ôl ar ei yrfa a'r sgiliau sy'n mynd gydag ef.
Bydd angen i chi hefyd gymryd stoc o'r ardaloedd sy'n eich denu heb unrhyw gyfyngiadau.

Tip # 5: Ystyriwch y canlyniadau

Pan fyddwch yn newid swyddi neu hyd yn oed gyrfaoedd, gall hyn gael effaith ar sawl agwedd ar fywyd, yn enwedig o safbwynt teuluol ac economaidd.
Felly mae'n bwysig, unwaith y bydd y prosiect wedi'i gwblhau, i fesur yr effeithiau a fydd yn arwain at adfeddiant proffesiynol yn gywir.

Tip # 6: Astudiwch y Farchnad

Y nod yw peidio â dod o hyd i swydd anghyfrifol ac ansefydlog, felly manteisiwch ar brofiadau preswyl i brofi'r sector a gweld a yw hwn yn ffordd ddibynadwy a chynaliadwy.

Tip # 7: Amlygu eich sgiliau

Mae'r asesiad yn caniatáu, ymysg pethau eraill, i gymryd stoc o'i sgiliau. Felly mae'n dda ei ddefnyddio ar gyfer hynny gwella'ch sgiliau gyda chyflogwyr.
Efallai y bydd recriwtwr yn amharod o ran llogi person i ailhyfforddi, y nod yw rhoi sicrwydd iddo a dangos iddo fod gennych yr holl sgiliau sydd eu hangen i lenwi'r swydd.