Print Friendly, PDF ac E-bost

Felly bydd yr adnoddau hyn yn cael eu targedu at y rhai sy'n ymwneud â thwristiaeth gysylltiadol a theuluol a'u galwedigaeth yw hyrwyddo integreiddio poblogaethau agored i niwed a'u mynediad at wyliau, yn ogystal â chynnal gweithgaredd mewn ardaloedd arbennig o wledig.

Yn ôl Weinyddiaeth yr Economi, bydd Cronfa TSI “yn ymestyn ei hymyriadau trwy fuddsoddiadau ecwiti mewn cwmnïau cysylltiol, trwy ddiffiniad heb gyfranddalwyr. Gall ymyrryd wrth ariannu seilwaith eiddo tiriog ac, fesul achos, cefnogi buddsoddiadau ar waith ”.

Ar gyfer y cofnod i fod yn gymwys ar gyfer y gronfa TSI, rhaid i weithredwyr beidio â chael digon o gyfalaf ecwiti i argyhoeddi banciau partner sy'n darparu benthyciadau ychwanegol. Rhaid iddynt hefyd gytuno i gymryd rhan mewn trefniadau sy'n trefnu'r gwahaniaeth rhwng perchnogaeth a gweithrediad eiddo tiriog.

DARLLENWCH  Iawndal am ddiswyddo newyddiadurwr asiantaeth newyddion: gwrthdroi cyfraith achos