Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Gyda Dominic Pelletier, darganfyddwch feddalwedd cynllunio Prosiect Microsoft. Yn y cwrs hwn, sydd wedi'i anelu at gynllunwyr sy'n chwilio am ddull awtomataidd o reoli prosiectau, byddwch chi'n dysgu sut i greu amserlen prosiect, ei diweddaru a chynhyrchu adroddiadau. Fe'ch cyflwynir i'r dulliau mwyaf effeithlon a sut i aseinio prosiectau ac adnoddau. Byddwch hefyd yn gweld sut i addasu'r offer. Ar ddiwedd yr hyfforddiant hwn, byddwch yn gallu lansio a rheoli prosiect gyda Project.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Lles anifeiliaid fferm